bootstrap responsive templates

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение - Дулово предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.


Стартирайки дейност като околийска болница през 1954 год., утвърдила се като диагностично-консултативен и лечебен център на населението от общините: Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Тутракан, Исперих, Каолиново и Тервел.

Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно - консултативни кабинети и клинична лаборатория, обособени в диагностично - консултативен блок.

МБАЛ - Дулово разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

Лечебното заведение осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.

В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

МБАЛ - Дулово е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

Адрес:

7650 гр. Дулово
ул. Розова долина 37

Контакти:

Телефон: 086422020
Email: dulovo_mbal@abv.bg