simple website maker

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

21.05.2021 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ” СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - ДУЛОВО” ЕООД

От тук може да изтеглите необходимите документи.

*****

19.03.2021 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - ДУЛОВО” ЕООД 

Решение за прекратяване

Адрес:

7650 гр. Дулово
ул. Розова долина 37

Контакти:

Телефон: 086422020
Email: dulovo_mbal@abv.bg